Vi trenger en bedre definisjon av e-helse!

E-helse har fått en ufortjent dårlig definisjon. Nå må vi ta tak i hva e-helse er, før teknologien spiser opp helsen. Mens helse defineres ut fra individetes tilstand, så har vi en tendens til å definere e-helse ut fra systemets behov for effektivitet. Hvordan defineres e-helse? Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre …

Read moreVi trenger en bedre definisjon av e-helse!