Atomisk læringsoppbygging

Hva er læringsressurser? «…any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or referenced during technology supported learning; examples include multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional software and software tools, and persons, organizations, or events referenced during technology supported learning» – IEEE, LTSC, 2003 «A digital self-contained and reusable entity, with a clear … Read more

Vi trenger en bedre definisjon av e-helse!

Mens helse defineres ut fra individetes tilstand, så har vi en tendens til å definere e-helse ut fra systemets behov for effektivitet. Hvordan defineres e-helse? Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren. Definisjonen fra nettsidene til Direktoratet for e-helse. Tilsvarende definisjon finner vi i Store Norske Leksikon. … Read more