Atomisk læringsoppbygging

Hva er læringsressurser? “…any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or referenced during technology supported learning; examples include multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional software and software tools, and persons, organizations, or events referenced during technology supported learning” – IEEE, LTSC, 2003 “A digital self-contained and reusable entity, with a clear …

Read moreAtomisk læringsoppbygging

Vi trenger en bedre definisjon av e-helse!

E-helse har fått en ufortjent dårlig definisjon. Nå må vi ta tak i hva e-helse er, før teknologien spiser opp helsen. Mens helse defineres ut fra individetes tilstand, så har vi en tendens til å definere e-helse ut fra systemets behov for effektivitet. Hvordan defineres e-helse? Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre …

Read moreVi trenger en bedre definisjon av e-helse!